50 JAAR GEDENK BUNDEL – Ds Hessel Dijkstra

Op 13 Junie 1971 volg ds Hessel Dijkstra vir dr Christi Coetsee op, nog steeds in kombinasie met Stellenbosch/Strand en Paarl.

Ds Hessel Dijkstra saam met sy vrou, Annatjie,
en hulle seuns, Paul, Jannie en Hessel

TERUGDINK AAN STELLENBOSCH GEMEENTE  1971-1973

Ds Hessel Dijkstra

My bedieningstyd in die Gereformeerde Kerk Stellenbosch was maar baie kort: Ek is op 13 Junie 1971 in die kombinasie Paarl/Stellenbosch bevestig en op 22 April 1973 is my verbintenis met Stellenbosch beëindig toe die kombinasie tussen die twee gemeentes tot ‘n einde gekom het. Stellenbosch beroep daarna selfstandig, terwyl die Paarl-gemeente, die Swartland, Vredenburg/Saldanha, ingesluit die Militêre Akademie, en omgewing, bygekry het. Die kort tydjie van ons verbintenis met Stellenbosch is veral gekenmerk deur tipies verspreidwonende- en nagtelike studentebediening. My verbintenis met die broederkring van die Teologiese Skool van die NG Kerk is nog altyd ‘n dankbare herinnering.

Kerkraad met Diakens van GK Stellenbosch Des 1971

Agter vlnr: GHP Opperman, J van Der Walt, DC Liebenberg, JD Malan, AM Breedt, BJ Badenhorst, HJJ Kruger, JAN van Eeden, PR Botha
Middel vlnr: SJ van Der Walt, JC Venter, FP Coetzee, JA Opperman, DES Venter, K van Dӱk, B Kruger, T Harm
Voor vlnr: JE Henning, JP Hayes, LG Hechter, ds H Dijkstra, SP Korkie, JA du Plessis, SJ van Der Walt
Afwesing: CJH Venter, DJ Coetzee, JJ Du Plessis, JG Venter

 

Volgende ->

<-Terug