Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

Aanddiens 17 Maart 2019 om 18:30

(nagmaal)

Eredienste word gelei deur ds. Johan van Heyningen

Skriflesing:  Verskeie gedeeltes

Hoofgedagte: Die grootheid en almag van God, saam met Sy liefde vir my, dring my om te leef in die vrees van die Here.

Preekskema:  Om te besef wie God is:  eintlik die besef dat ons nie die grootheid en almag van God kan beperk of definieer nie. Ons het met God te doen. En tog buig Hy in ons lewens in en ons kan in verhouding met Hom leef. Wat beteken dit om “in die vrees van die Here” te leef.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *