Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

Oggend en aanddiens 27 Oktober 2019 om 9:30 en18:30

Oggenddiens/Hervormingsdiens:

Ons verwelkom die lidmate van die Hervormde kerk om saam met ons Hervormings sondag te vier. Ds Chris le Roux sal voorgaan in die erediens.

Aanddiens:

Skriflesing:  Markus 1:35 en Verskeie gedeeltes

Hoofgedagte:   Stilte en alleenwees

Preekskema:   Stilwees in die teenwoordigheid en liefde van die Here is soms so moeilik. Ons leef in ʼn geraas: visuele-, ouditiewe- en belewingsgeraas. Alles moet gesien, gehoor en beleef word en ons is voortdurend aan nuwe stimuli onderworpe. Dikwels kan ons amper nie die geluid van stilte meer verdra nie. Ons kyk vanoggend na Skrifperspektiewe oor die belang van stilte en ook die inhoud van stilte. Dikwels moet ons weer leer om alleen en stil te wees. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *