Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

Oggend en aanddiens  7 Mei 2017 @ 9:30 en 18:30

Prediker: ds Johan van Heyningen

Doopsbediening (oggend) : Daleen dogter van Paul en Jorika Cronjé

Skriflesing:  Efesiërs 3: 14-21

Preekteks:   Efesiërs 3: 21

Hoofgedagte:     Kerkwees op God se manier

Preekskema:    ‘n Menslike model van kerkwees bring formalisme, verpligtinge, gewoonte. God se model vir kerkwees is nie ʼn diep verborge geheim nie, Hy openbaar hoe ons moet kerkwees en wat ons moet doen en wat ons prioriteite moet wees. Kerkwees beteken groei, kerkwees gaan oor iets van Christus wys.  Kerkwees is om so Christus te volg dat mense ons kan volg.. Dit beteken dat Jesus Koning van ons lewe, ons gesinne en ons gemeente moet wees. Kerkwees is God se plan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *