Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

 

Eredienste 14 Oktober 2018 om 18:30

 aanddiens gelei deur ds. Johan van Heyningen

 

Ons vier vandag die Nagmaal tydens die aanddiens. Daar is dus geen oggenddiens nie. Ons wil graag almal uitnooi om saam met die lidmate wat gewoonlik in die aand kom die Here te aanbid, Nagmaal te vier en geloofsbande te bou

Skriflesing:  Filippense 1:20-25

Preekteks:   Filippense 1:25

Hoofgedagte: Vreugde as wesentlike deel van jou geloof

Preekskema:    Ware vreugde is alleen in die Here. Vreugde is wesentlike deel van ons verhouding met die Here, dit is iets wat in alle aspekte van ons lewe sigbaar moet wees. Om al meer in God se vreugde te lewe is ʼn groeiproses, wat kom vanuit:  ʼn geborge wees in Hom, ʼn groeiende verstaan van wie God is, en ʼn besef van wat Hy alles vir ons gedoen het. Vreugde in die Here loop oor na vreugde in alle aspekte van my lewe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *