Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

Oggend en aanddiens 21 Julie 2019 om 9:30 en 18:30

Skriflesing:  Galasiërs 2:15-21

Preekteks:   Galasiërs 2:20

Hoofgedagte:         Nuwe lewe is ʼn Christus lewe

Preekskema:    Nuwe lewe, oorvloed lewe, oorwinningslewe is alleen maar in Christus te vind. Dit is alleen maar deur geloofsomhelsing van Christus as Verlosser en Koning van my lewe. Maar wat beteken dit dat ek dan nie meer leef nie, en dat Christus nou in my leef (teksvers). Wat sê dit oor selfbeeld, oor swakhede, oor die groot opdrag, oor die eie ek, oor jou persoonlikheid??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *