Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore). Kyk gerus hier na ons 50 jaar Gedenk bundel.

 

“Church is not somewhere you go to but family you belong to”

 

Oggend en aanddiens Sondag 25 April 2021 om 9:30 en 18:30

Die diens word gelei deur Ds. Van Heerden Herman

Skriflesing: Kolossense 3:1-4; Hebreers 12:1-2; Hebreers 2:1
Preekteks: 
Kolossense 3:1-4
Hoofgedagte: 
Die Skouspel van die Kruis roep gelowiges op na nog ‘n heerliker Skouspel waarop ons blik permanent gevestig behoort te wees.
Preekskema: 
Sopas het ons Paasfees gevier. Dit het ons oog gerig op die grootste Skouspel in die bestaan van die mensdom. Diegene wat met Christus gesterf en ook opgewek is, word egter opgeroep tot ‘n Hemelse skouspel. Maar ons het kompetisie : Die skouspele van die wêreld betower ons oë en kan maak dat ons wegdrywe! Wat is die oplossing?

Die diens word regstreeks uitgesaai by http://youtube.com/gkstb

Volg ons gerus hier vir boodskappe en bemoediging:

Die oggenddiens word regstreeks uitgesaai by http://youtube.com/gkstb

Facebook:  https://www.facebook.com/GKStellenbosch/ 

YouTube:  Sondae boodskappe

Ons stuur ook Woensdae ‘n kort midweekboodskap uit. Kontak asb Johan as jy dit direk wil ontvang op epos of whatsapp

 

Covid-19 bydraes:

Ons wil ook graag help met die groot nood in hierdie moeilike Covid-19 tyd. Tans gaan alle fondse wat via die diakonie verkry word na ‘n kinderhuis en 2 voedsel projekte

(In Grassy park op die Kaapse vlakte, en in ook een in Stellenbosch omgewing). Jou bydrae word baie waardeer.

Rekeningnaam: Diakonie Gereformeerde Kerk Stellenbosch
Tjekrekeningnommer: 149 804 2104
Bank: Nedbank
Takkode: 149821 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *