Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

Oggend en aanddiens 16 Junie 2019 om 9:30 en 18:30

                

Skriflesing:  Romeine 8:1-30

Sing:  Lied 431:1,2

Preekteks:   Romeine 8: 9,15,23,26

Hoofgedagte:         Leef deur die Heilige Gees

Preekskema:    Die werking van die Heilige Gees is altyd trinitaries, m.a.w. die werk van die Gees kan nooit los gesien word van die werk van die Vader en die Seun nie. Die Heilige Gees werk deur die Woord en sal ons nie in stryd daarmee lei nie. Om kind van God te wees, om sy stem te hoor, om te vorder op my pad saam met die Here, is nie iets waarin ek alleen staan nie. Die Gees werk deur my. Ook ék kan vertel en kan inspraak gee in ander se lewe want deur die krag van die Gees word nietige werk, ewigheidswerk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *