Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

 

Oggenddiens 26 November 2017

 Eredienstyd: 9:30

*****************************************

Skriflesing:  2 Petrus 1:1-15

Preekteks:   2 Petrus 1: 3

Hoofgedagte:     Oorvloed in Christus in praktyk van ons lewe

Preekskema:    Ons het in Christus alles wat ons nodig het om te lewe en die Here te dien. God gee ons kindskap, nuwe identiteit, vermenigvuldigende seën en genade. Ons kan leef in ʼn groeiende, ontplooiende lewe as kind van God. Voortdurende groei en verandering is deel van kind van God wees. Om dit te kan doen moet ons weet wie God is en wie ons in God is, en moet ons ook mekaar herinner en aanspoor op hierdie groeipad.

Aanddienste:  Met die studente eksamens wat hierdie week ten einde loop, wil ons graag almal uitnooi om die oggenddienste by te woon. Die aanderedienste hervat weer 28 Januarie 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *