Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

Eredienste 27 Mei 2018 om 9:30 en 18:30

Skriflesing: 1 Timoteus 6:3-16     

Teks:  1 Timoteus 6:11-12

Tema:  Identiteit in Christus bepaal jou lewe en lewenspraktyk

Preekskets:  Wanneer jy kind van God is deur geloof in Jesus Christus, dan is jy anders, jy het ʼn nuwe identiteit. Jy moet weet wie jy is, sodat jy kan leef wie jy is.  Ek kan die wedloop as kind van God hardloop, want God self omvat my wedloop.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *