Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

Eredienste 24 Junie 2018 om 9:30

(geen aanddiens agv vakansie)

Skriflesing:    Genesis 3: 1-13

Preekteks:     Genesis 3:6

           Hoofgedagte: Die stilte van Adam (ons).

Preekskema: Ai, as ons maar net wanneer ons moet praat, nie stilbly nie (en wanneer ons moet stilbly, nie praat nie). Adam is daar, maar stilswyend sien hy hoe die vrou verlei word, en hy gaan saam daarmee. God, wat in sy liefde ons opsoek, gee ons weer die geleentheid om te praat. Ons kan weer uit ons wegkruipplekke kom en praat oor geregtigheid en liefde en oorwinningslewe, want in Hom het ons dit.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *