Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

Goeie Vrydag: Oggenddiens 14 April 2017 @ 9:00

Prediker: ds Johan van Heyningen

Nagmaal en ontbyt na diens

Skriflesing:  Matteus 27:27-35; Mark 15:33-34; Jesaja 53:5-6

Preekteks: Esegiël 37:11-14

Hoofgedagte: Doodsheid -> Lewe

Preektema :As die doodsbeendere die vlakte vol lê, is daar hoop? Vers 3: “kan in hierdie bene weer lewe kom?” Is daar ‘n nuwe, dieper verhouding met God moontlik wanneer ons soms net formalisme en uiterlike dinge sien en ervaar?  By die kruis vind ons dood, sodat ons kan lewe. God werk deur Sy Woord en Gees! Sy genade maak nuut en lewend. Is ons in die “troonkamer” van God waar ons verander kan word of probeer ons nog met ons eie pogings?

Oggenddiens sondag 16 April 2017 @ 9:30

Erediens gelei deur ds Johan  van Heyningen

Die doop sal bedien word aan Markus, seuntjie van Matthys en Linda du Toit

 

Skriflesing: Openbaring 2:1-7

Preekteks: Openbaring 2:4-5

Hoofgedagte: Opstandingslewe met God as my eerste liefde

Preekskema: Deur die geloof het ons saam met Hom gesterf, ons is dood vir die sonde, maar ons het ook saam met hom opgestaan tot ʼn nuwe lewe: ʼn lewe waar God ons eerste liefde is. Ons kan baie dinge vir God doen en baie goeie goed doen, ons kan toegewyd wees in uitoefening van ons reëls en gewoontes van kerkwees, maar is ons lief vir die Here? Het ons Hom so lief dat Hy die fokus van ons lewe is, die Rede vir ons opstaan, die Geborgenheid in onseker tye. Wat beteken lief wees vir die Here? Ons liefde is eintlik maar net ʼn oorloop van Sy liefde vir ons.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *