Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

Reconciliation Mission Gathering

 

Oggend- en aanddiens 1 Oktober 2017

 Eredienstye: 9:30 en 18:30

Prediker oggend: Ds Ruben Safari van Burundi  

So moet ons leef in Jesus Christus:  Filip 4:4-9, en van God Vryspraak Openbaring 2:1- 3:22 – briewe aan die sewe gemeentes

 

Prediker aand: Dr Francois Kruger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *