Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

Oggend- en aanddienste 28 April 2019 om 9:30 en 18:30

Skriflesing:  Habakuk 3:17-19  ;  Deuteronomium 26: 1-10   ;    2 Korintiers 9:6-15

Preekteks:   Habakuk 3:18   ;   Deuteronomium 26:10   ;    2 Korintiers 9:7

Hoofgedagte:  Die vreugde om te kan gee

Preekskema:    God is alles en Hy is my lewe, daarom kan ek maklik “dinge” van die lewe weggee en opgee. Deur die “eerste van die oes” te bring erken ek dat God my versorger is en alles aan my voorsien. God het blymoedige gewer lief, hoe kan ek blymoedige gewer wees?  Die vraag is eerder: waar is jou hart?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *