Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

 

Eredienste 12 Augustus 2018 om 9:30 en 18:30

Diens gelei deur Ds Francois Kruger

PREEK: Meer soos Jesus! Verstaan dissipelskap.

Dit gaan vandag daaroor dat ons dissipelskap sal verstaan soos wat die eerste Christene dit verstaan het. As Jesus byvoorbeeld sê “Volg My!”…. presies wat het Hy bedoel? …en wat het die hoorders daarvan presies gehoor?” Kom ons verstaan dissipelskap in die lig van die kultuur-agtergrond van destyds.

Ons gaan lees uit:

  • Luk 5:27-33 Daarna het Jesus uitgegaan en ‘n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit, en Hy sê vir hom: “Volg My.”  (28)  Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg.  (29)  Levi het ‘n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus, en ‘n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit.  (30)  Die Fariseërs, en veral die skrifgeleerdes onder hulle, het by sy dissipels gekla en gesê: “Waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars?”  (31)  Toe antwoord Jesus hulle: “Dié wat gesond is, het nie ‘n dokter nodig nie, maar dié wat siek is.  (32)  Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is, tot bekering te roep nie, maar sondaars.”  (33)  Die mense sê toe vir Jesus: “Die volgelinge van Johannes vas dikwels en onderhou gereelde gebedstye, en so ook die volgelinge van die Fariseërs, en u dissipels eet en drink maar.”
  • Mat 4:18-22 Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, sien Hy twee broers: Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om ‘n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep.  (19)  Hy sê toe vir hulle: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.”  (20)  Hulle het dadelik die nette gelos en Hom gevolg.  (21)  Toe Hy daarvandaan verder gaan, sien Hy twee ander broers: Jakobus ‘n seun van Sebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in ‘n skuit saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep,  (22)  en hulle het dadelik die skuit en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg.
  • Mat 11:28-30 Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.  (29)  Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.  (30)  My juk is sag en my las is lig.”
  • 1 Kor 11:1 Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *