Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

Oggend- en aanddiens 17 Februarie 2019 om 9:30 en 18:30

Nagmaal en ete na die diens

Eredienste word gelei deur ds. Johan van Heyningen

Skriflesing:  Psalm 90 en verskeie gedeeltes

Preekteks:   Matteus 6:33   ;  Psalm 90:12

Hoofgedagte:   Tyd:   God se tyd,  jou tyd , die werklikheid, betekenisvolheid

Preekskema:  Nie soseer “wat is die tyd nie”, maar “hoe gebruik ek my tyd”. Ons leeftyd is maar ʼn kort vlietende oomblik. God oorspan tyd, van ewigheid na ewigheid. Betekenisvolheid is as my tydjie op aarde in lyn is, en geanker is, in God se ewigheidsplan. In lyn met God se plan vra en soek ek na sy wil en prioriteite vir my lewe. Prioriteit bepaal kapasiteit.

Nagmaal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *