Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

Oggend- en aanddienste 14 April 2019 om 9:30 en 18:30

 Oggenderediens gelei deur Ds Francios Kruger 

Skriflesing:        Jesaja 53:1-54:5,11-14

Preekteks:         Jesaja 53:7 ;  54:1,5

Hoofgedagte:   Gevolge van die evangelie

Preekskema:  Jesus het gely, Hy is doodgemaak sodat daar ʼn evangelie (goeie boodskap) kan wees. Hoe raak dit jou? Watter gevolge het die evangelie in jou lewe? Hoe verander dit die manier waarop jy die toekoms ingaan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *