Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

Oggenddiens 16 Februarie 2019 om 9:30

word gelei deur ds Johan van Heyningen

Ons vier die Nagmaal tydens die oggenddiens om 09:30. Daar is dus nie  ʼn aand erediens nie

Skriflesing: 2 Timoteus 2:1-13

Preekteks:   2 Timoteus 2:2

Hoofgedagte:         Ontvang,  en ontvang dubbel deur aan te gee, sodat ander ook kan aangee

Preekskema: Die 2 Tim 2:2 beginsel: Leer ek van ander? Leer ek vir ander? Leer hulle weer ander? Stop die rykdom, genade, verlossingsboodskap ek in Christus ontvang, by my? Om te kan vertel moet ek eerstens self hoor. Ons het die voorreg om deel te mag wees van God se plan, en deur deel te wees van Sy plan sien en beleef ons  self nog meer van Sy genade. Ons mag beleef hoe God nie net in ons werk nie, maar ook deur ons.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *