Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

 

Oggend- en aanddiens 4 Maart 2018

(9:30 en 18:30)

Skriflesing:  Efesiërs 6:10-20

Preekteks:   Efesiërs 6:11

Hoofgedagte:     Geestelike oorlog – is jy reg daarvoor? Wen jy?

Preekskema:    Soms maak ons of daar nie bose is wat ons aanval, wil mislei en afbreek nie. Soms veg ons asof daar nie oorwinning is nie, of asof ons uit eie krag moet oorwin. Nee, alleen in die Naam van Christus is daar oorwinning, bewapen met die wapenrusting wat die Here ons gee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *