Welkom

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch is in die hartjie van die dorp, digby die Universiteit geleë en behoort aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Lidmate bestaan uit permanente inwoners sowel as ‘n groot aantal studente. Ons glo in die Drie-enige God (God die Vader, die Seun en die Heilige Gees) en ons belydenis is gegrond op dié belydenisskrifte. Eredienste vind elke Sondag asook op Goeie Vrydag, Hemelvaart- en Kersdag plaas. Alle eredienste word deur Ds. Johan van Heyningen gelei, tensy anders aangedui. Ons doel is om ‘n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van Sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ‘n stelsel van leivore wat verskillende dienste binne en buite die gemeente lewer (kyk onder Leivore).

50 jaar Gedenk bundel

Oggend en aanddiens 13 Oktober 2019 om 9:30 en18:30

Skriflesing:  2 Petrus 1:1-15

Preekteks:   2 Petrus 1: 3

Hoofgedagte:     Gereed en bemagtig om te lewe en God te dien.

Preekskema:    Wat behels dit as daar staan: om te lewe en God te dien?  Wat is die inhoud daarvan? Hoe kan ons daarin leef?  Hoe lyk dit in praktyk?  God skenk ons alles wat ons nodig het om die volheid van die lewe te leef as kind van Hom. Ons is bemagtig, toegerus, gereed vir die lewe,… nie omdat jy so voel nie, maar omdat God jou dit in Sy Goddelike krag skenk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *