Leivore

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch het dit as doel geformuleer om ’n leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van sy koninkryk te wees. Ons gemeente funksioneer deur ’n stelsel van “leivore” wat verskeie dienste binne en buite die gemeente lewer.

Leivoor vir Bediening

Hierdie leivoor is hoofsaaklik verantwoordelik vir die koördinering en begeleiding van die geestelike bediening in die gemeente.

Leivoor vir Kommunikasie

Hierdie leivoor strewe daarna om die vloei van inligting deur die gemeente te koördineer om sodoende te verseker dat lidmate gereeld oor die gemeente en sy aksies ingelig word. Dit is ook ’n poging om skakeling tussen die kerkraad en die gemeente aan te moedig.

Leivoor vir Evangelisasie

Hierdie leivoor het ten doel om alle lidmate in ons gemeente deur gebed, bydraes of uitreik – of al drie – deel te laat hê aan die verspreiding van die waarheid (3 Johannes 7-8).

Leivoor vir Administrasie

Hierdie leivoor fokus veral op eiendomme en finansies.

Leivoor vir Warmhartigheid  (Diakonie)

Die diakonie funksioneer as ’n gawegedrewe bediening in die gemeente waarvolgens diakens aan die hand van hul passie en gawes take toegedeel word. Die bediening hanteer eerstens barmhartigheidsaksies, wat die versorging van behoeftiges binne en buite ons gemeente behels.  Tweedens is die diakonie betrokke by warmhartigheid, wat daarop gemik is om die gemeenskap in Christus te bevorder. Hierdie leivoor bied aan elke gemeentelid die geleentheid om die Here te dien deur te help met barmhartigheid en warmhartigheid.

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *