50 jaar Gedenk bundel – Inleiding

Agter elke Gereformeerde Kerk is daar ʼn storie en so is dit ook die geval met Stellenbosch.

Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch se ontstaan dateer terug tot voor die Gereformeerde Kerk van Kaapstad gestig is. In 1914 verhuis Nicolaas van der Walt vanaf Heidelberg in die Transvaal na Kaapstad. Toe sy drie kinders groot genoeg was om katkisasie onderrig te ontvang, het daar ʼn behoefte aan ʼn eie Gereformeerde Kerk ontstaan en so soek hy toe oral vir ander gereformeerde jongmense. In 1922 word daar Vrydagaande byeenkomste gehou by Buitekantstraat 65, Oranjezicht en hierdie geleentheid het studente vanuit Stellenbosch dan graag bygewoon. Op Sondag 6 Mei 1923 word die Gereformeerde Kerk Kaapstad gestig. Die Boland bestaan uit net een wyk met Nicolaas van der Walt as die ouderling en Josef Coetzee as die diaken en maak gebruik van konsulente tot hulle kon beroep. Gereformeerdes van oral uit die Boland, waaronder Stellenbosch val, woon die eredienste in Kaapstad by wanneer hulle kon, selfs per trein.

Op 2 Oktober 1937 kry Kaapstad sy eerste predikant, ds Johan (JWJ) van Rijssen wat eenkeer per maand in Paarl dienste, op ʼn Sondagmiddag in die Gimnasiumsaal van die Hoër-Handelskool of die NG Kerk se saal in Noorder-Paarl lei. Nagmaal is net in Kaapstad gehou en lidmate moes dit daar bywoon. dr Peet (PJ) Coetzee volg hom op en hou ten minste eenkeer per maand eredienste op Stellenbosch. dr Coetzee het eers baie later professor aan die Teologiese Skool in Potchefstroom geword.

Die eerste plek waar samekomste in Stellenbosch gehou was, is in die Murraysaal (CSV-gebou, te Pleinstraat – waar die ABSA gebou nou is). Eredienste is ook in die Erfurt-huis in Van Ryneveldstraat asook in die kerkhuis, langs die NG Moedergemeente in Drostdystraat gehou. So bedien ds Louis (LS) van der Walt en Ds Hendrik (HLM) du Plessis ook Stellenbosch tot en met Bellville se afstigting. Op 4 Mei 1957 stig Bellville van Kaapstad af en Stellenbosch word nou deur Bellville bedien.

 

Kerkraad en deputate by geleentheid van bevestiging van
Ds J.W. Jansen Van Rijssen

 

Agter vlnr: H. van Wageningen, P.G. Schoeman, M.A. Kruger, I. Scholtemeijer, F.H. Kamffer
Middel vlnr: D.S. van Vuuren, J.A. Smit, P.J. van Heerden, J. Du Plessis, J.H. Krϋger, W.J. Vorster, G.N. du Plessis
Agter vlnr: L.F. van Wageningen, Prof S. du Toit, Ds D Postma, Ds J.G.H. van der Walt, Ds J.W. Jansen van Rijsen, Ds W.J. van der Merwe, B.J.L. Coetzee

 

 Volgende ->

<-Terug