Preke 2019

2019-09-01: Oggenddiens

Prediker:  Dr Francois Krüger
Skriflesing:  Matteus 5:14
Tema: Duidelike Kommunikasie


2019-08-25: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Dr Francois Krüger
Skriflesing: Matteus 5:13, Matteus 28:19, Filippense 2:6-8,
Preekteks: Hebreërs 13:11
Tema: Noue kontak

______________________________________________________________________________________

2019-08-18: Oggenddiens – Met sang

Prediker:   Dr Francois Krüger
Skriflesing: Matteus 5:10-16
Preekteks:  Markus 9:50
Tema: KRAGTIGE VERMOËNS

______________________________________________________________________________________

2019-08-11: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Skriflesing: 
1 Petrus 3:15
Preekteks:
 Matteus 5:16
Tema: Hoe ons lewe as kinders van God

______________________________________________________________________________________

2019-08-04: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Skriflesing:
Preekteks: Verskeie gedeeltes –  1 Petrus 3:15
Hoofgedagte:  Hoekom Christenskap – ʼn Bybelse (en rasionele) verantwoording


2019-07-28: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Skriflesing: 
Markus 14:32-42
Preekteks: 
Markus 14: 36
Tema: By God is alles moontlik,… en tog is daar seer

______________________________________________________________________________________

2019-07-21: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Skriflesing: Galasiërs 2:15-21
Preekteks: Galasiërs 2:20
Hoofgedagte: Nuwe lewe is ʼn Christus lewe


2019-06-09: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Skriflesing:  Exodus 30:22-33, 1 Johannes 2:18-27
Preekteks:  Exodus 30:30-32,  1 Johannes 2:20,27
Tema: Met die Heilige Gees gesalf tot ons unieke roeping.

______________________________________________________________________________________

2019-05-30: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Skriflesing:  Psalm 62:1-13
Preekteks: Psalm 62:6
Hoofgedagte:  By God vind ek rus, want op Hom vertrou ek.

______________________________________________________________________________________

2019-05-19: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Dr Francois Kruger
Skriflesing: Johannes 4:1-26;
Preekteks
: Johannes 4:13,14.
Hoofgedagte: Lewende water

______________________________________________________________________________________

2019-05-12: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Preekteks:  Matteus 28: 19
Hoofgedagte: Maak dissipels
Preekskema:  Hoekom moet ons dissipels maak? Hoe maak ons dissipels? Hoe raak dit jou lewe?
Gebed van die gemeente

______________________________________________________________________________________

2019-05-05: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Skriflesing:
Preekteks:
Hoofgedagte: 

______________________________________________________________________________________

2019-04-19: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Skriflesing:  Hebreërs 10:19-25
Preekteks: Hebreërs 10:19
Hoofgedagte: Leef vanuit Vaderarms van God, want Jesus is in ons plek deur God verlaat


2019-03-31: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Skriflesing: Jakobus 1:19-27;  2:14-22
Preekteks:  Jakobus 1:22;   Jakobus 2:26
Hoofgedagte:  Doen ons Christenskap?


 

2019-03-10: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Chris Coetsee
Skriflesing:  Filipense 2:12-18, Galasiërs 3:19-25
Preekteks:  Filipense 2:12-13 (OAV)
Hoofgedagte:  Disinformasie (fopnuus): Satan se geheime wapen

 

2019-03-03: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Skriflesing:  Exodus 18:13-27; gedeeltes uit Prediker
Preekteks:   Exodus 18: 21; gedeeltes uit Prediker
Hoofgedagte:  Wat maak tyd betekenisvol?

______________________________________________________________________________________

2019-02-24: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Preekteks: Efesiërs 5:16,17;  Exodus 18:21
Hoofgedagte:   TYD: kinders van God gebruik dit anders – om jou roeping te vervul.  

______________________________________________________________________________________

2019-02-17: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Preekteks: Matteus 6:33;  Psalm 90:12
Hoofgedagte:  Nie soseer “wat is die tyd nie”, maar “hoe gebruik ek my tyd”. Ons leeftyd is maar ʼn kort vlietende oomblik. God oorspan tyd, van ewigheid na ewigheid. Betekenisvolheid is as my tydjie op aarde in lyn is, en geanker is, in God se ewigheidsplan. In lyn met God se plan vra en soek ek na sy wil en prioriteite vir my lewe. Prioriteit bepaal kapasiteit.

______________________________________________________________________________________

 

2019-02-10: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Preekteks: Efesiërs 4: 1, 16
Hoofgedagte: Kerkwees soos God dit bedoel. Vir 2019 in Stellenbosch.

______________________________________________________________________________________

2019-02-03: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Francois Kruger
Preekteks: 2 Korintiërs 5:10-21 (klem vers 17)
Hoofgedagte:  Christenwees en die effek daarvan
As God in jou lewe inkom en begin werk… dan gebeur daar iets baie dramaties! …iets wat almal dadelik opmerk! …iets wat duidelik sigbaar is!  Jy word ‘n nuwe mens!

______________________________________________________________________________________

2019-01-27: Oggenddiens – Met sang

Prediker:  Ds. Johan van Heyningen
Preekteks: Romeine 8:28,38,39
Hoofgedagte: Beheer God alles? 

______________________________________________________________________________________

2019-01-20: Oggenddiens – Met sang (6.6 MB)

Prediker: Ds. Francois Kruger
Preekteks: Johannes 2:1-11
Hoofgedagte: ‘n Lewensles: Doen wat Jesus sê!