50 jaar Gedenk bundel – ERKENNINGS

Hartlik dank aan:
  • Madeleine Coetsee vir die grootste deel van werk en navorsing
  • Jan du Plessis, Elsa Venter, Wiep Wever, Pieter Maritz, Sonja van Zyl, Maryna Horn, Admin Buro GKSA, Morné van Rooyen (foto’s van GK Stellenbosch kerkgebou en Hofmeyrsaal NG Kerk Stellenbosch) vir foto’s en addisionele inligting
  • Anita Stafford vir die buiteblad
  • Almal wat bydraes gelewer het vir die gedenkboekie

Volgende ->

<- Terug