50 jaar Gedenk bundel – Ds Herman Venter

Ds HJP (Herman) Venter volg dr Cassie Venter op in 1985.

Herman en Elise Venter (Kinders: Annemie, Hermie en Jaco)

STAALTJIES UIT MY BEDIENINGSTYD 1985 – 1987

Herman Venter

Die duiwel se buurman

Een van die baie groot vreugdes van die bedieningswerk in Stellenbosch  was om met die jongmense te werk. Onder andere was daar ‘n baie aktiewe JV wat gereeld vergader het. Tydens een van die byeenkomste het ons gepraat oor simboliese getalle in die Bybel. Die getal 666, die getal van die antichris is met groot onsekerheid bespreek totdat een van die studente gesê het hy het by iemand gehoor dat as jy 666  bel lui die foon. Beterweterige Herman het dadelik besluit dat dit nie moontlik is nie. So word daar toe besluit om sommer dadelik die nommer te bel van die foon in die konsistorie (want selfone het nog nie bestaan nie). Ons bel en jou werklik word die foon geantwoord. Die student wat gebel het skrik so groot dat hy dadelik die foon neergooi. Sjoe! Dink net: ʼn direkte lyn na die duiwel!! So besluit ons om die nommer 667 te probeer om te kyk of dit ook werk. Ons bel en die foon lui weer maar word  nie geantwoord nie. “Ek wonder wie is by hierdie nommer?” wonder iemand.  Sê Joop Dekker (as ek reg ontbou):
“Eenvoudig: Seker die duiwel se buurman!”

Doppers en trapkarre

Een van die jaarlikse groot gebeurtenisse op die Matie kampus was die jaarlikse trapkar wedren. So besluit die jongmense van die gemeente dat die Gereformeerde Kerk Stellenbosch ook moet inskryf vir die resies. Onder leiding van klein James Hayes is daar vir 7 dae en 7 nagte geswoeg aan die driewielige trapkar waarvan die ontwerp met ʼn meerderheid van stemme aanvaar is. (Is ‘n kameel dan nie ‘n perd wat deur ‘n kommissie ontwerp is nie?) Uiteindelik is die wonderwerk (ons het gewonder of ons betyds gaan reg wees vir die resies) klaar. Dit is nou met die uitsondering van die naam. Na hewige debat bly daar toe twee moontlike name oor: “Trap vir Christus” was welmenend maar te pynlik dubbelsinnig. En die uiteindelike wenner van die kreatiewe naamkompitisie: “Omdopper”. Nodeloos om te sê: Ons inskrywing was nie onder die eerste drie nie. Maar gelukkig was hy te stadig om om te dop.

Volgende ->

<- Terug