50 jaar Gedenk bundel – Ds Fanie Grobler

In 1997 het ds CS (Fanie) Grobler vir ds Alwyn du Plessis opgevolg.

BEDIENINGSTYD IN STELLENBOSCH GEMEENTE
1997-2008 Ds CS (Fanie) Grobler

Met die aftrede van ds Alwyn du Plessis is ds Fanie Grobler van Vanderbijlpark in 1997 deur Stellenbosch beroep. In dieselfde tyd egter is ds Fanie ook na ʼn ander gemeente in Pretoria beroep. Hy daardie gemeente besoek en daar gepreek, maar op pad terug het hy vir Susan (sy vrou) gesê dis nie die gemeente waarna toe hy moet gaan nie. So het hy die beroep na Stellenbosch aanvaar, iets wat hom finansieel en emosioneel gekos het. Om die beroep van die ander gemeente te aanvaar

 

Kerkraad van GK Stellenbosch Augustus 2001

Agter vlnr: Theo Scribante, Maarten Kamper, Hannes Kruger, Riaan Rottier,   Casper Venter, Pieter du Plessis, André Venter
Middel vlnr: Paul Hayes, Dick Honing, Chris Venter, Jacobus van Zyl, Francois du Plessis, Wim Amoraal, Maarten Ackerman, Johan Kat, Jan du Plessis
Voor vlnr: Koos van Zyl, Schalk van Zyl, ds Fanie Grobler, Ben Aucamp, Fanie van der Merwe, Johan Rottier, Monica Malan (Skriba), Henry Kotzé, Pieter van der Walt, Wikus van Niekerk, Pierre van Zyl

In ds Fanie se tyd is die eerste vroue diakens bevestig.

 

Wya Rottier, Marie Kruger, Minke Van Zyl) 3 Augustus 2003

Wya Rottier, Marie Kruger, Minke Van Zyl) 3 Augustus 2003

 

Dit is ook ds Fanie wat die hele leivoorbediening, soos ons dit vandag ken, saam met die gemeente uitgewerk het – met die samevattende woorde wat elke Sondag op ons nuusbrief verskyn: ʼn Leivoor van God se liefde vir mekaar, na die wêreld, tot eer van God en tot uitbreiding van sy koninkryk.

Ds Fanie (regs agter) saam met die studente
sendinggroep en tolke in Venda.  Julie 2002.

Ds Fanie was baie betrokke by die sendinggroep wat elke Julie-vakansie vir omtrent twee weke vir ‘n uitreik gegaan het na ‘n plek in ons land of selfs buurland. Die sendinggroep het meestal bestaan uit studente en jong werkende lidmate. Op die foto is ds Fanie saam met die groep in Venda en in die omgewing van Louis Trichard, waar hulle in swart woonbuurte saam met tolke van huis-tot-huis die evangelie gebring het.

Ds Fanie kon die woord van die Here op eenvoudige, tog treffende manier bring. Een geval wat gebeur het, het dit mooi uitgewys. ʼn Besondere leierstudent van ons gemeente, Johan van Dijk, het vanuit die agste vloer van die Helshoogte koshuis geval en hom doodgeval op die grond. Die studente gemeenskap was geskok. ʼn Gedenkdiens is in Helshoogte se eetsaal vir die studente gereël en Fanie moes preek. Die plek was gepak met ontstelde studente. Daardie middag preek ds Fanie treffend oor die hemelvaart, en baie studente vra daarna maar wie is hy en van watter kerk. So was ds Fanie, as dit gekom het by werklike sake, dan kon hy deur die genade van die Here die woord van die Here kragtig en troosryk bring. Veral sy pastorale (herderlike) bediening wat onthou word. Sy een tot een gesprekke het baie lidmate aangeraak, juis dit wat hom so gewild gemaak het in sy vorige gemeentes.

Gedurende die tydperk van 2001-2004 word vier fietsritgeleenthede te Jonkershoek gehou om fondse in te samel vir die orrel wat toe van die Universiteit van Stellenbosch oorgekoop was, wat hulle in die DF Malan Sentrum gebruik het.

 

Gemeentekamp 2000

 

Gemeentekamp 2002

 

Gemeentekamp 2002

 

Jeug tydens kampe

Volgende ->

<-Terug