50 jaar Gedenk bundel – Dr Bouke Spoelstra 

Ds Bouke Spoelstra, wat later sy doktorsgraad verwerf het, word Bellville se eerste predikant. Hy hou een tot twee keer per maand dienste in Stellenbosch op Sondae-middae. Later verskuif die dienste na 7:00 op ʼn Sondagaand en met die eerste aanddiens wat ds Spoelstra in Stellenbosch lewer, word die eerste inskrywing van die 47 lidmate, 4 ouderlinge en 2 diakens wat die diens bywoon, in die konsistorieboek gemaak. Die ligging waar die eredienste gehou is maak dit selfs vir die teologiese studente van die Teologiese Kweekskool van die NG Kerk in Stellenbosch moontlik om van die eredienste by te woon as bykomende onderrig in hulle preekkunde.

Bouke Spoelstra

Stellenbosch, met Strand ingesluit, funksioneer al hoe meer selfstandig met sy eie ouderlinge en diakens. Kategese gaan voort, die susters kom gereeld bymekaar en daar kom ook ʼn Stellenboschfonds op die been vir die toekoms. Ook die studente word betrek by die Jongeliede Vereniging op Gereformeerde Grondslag wat in 1962, onder dr Spoelstra se aansporing gestig word. Jan du Plessis was een van die leiers  van die aksie.

 

 

 

Jongeliede Vereniging se Stigtingsbestuur 1962

 

 

Agter vlnr: Renzi Duvenhage(addissionele.lid), Jan du Plessis (penningmeester)

Voor vlnr: Lottie Sparrius (sekretaresse), Piet Venter (voorsitter), Elsabe van Wyk (biblioteek)

 

Ds Alwyn (AJ) du Plessis volg dr Spoelstra in 1964 op en sit die bediening soos sy voorgangers tot en met die afstigting van Stellenbosch in April 1967 voort.

Lidmate uit die stigtingstyd van die gemeente

Agter vlnr: Johan Malan, Joan Rust, Ette Wever, Wiep Wever, Chris Venter, Susan Venter, Casper Venter, Nelia Venter

Voor vlnr: Henk Turkstra, Hannelie Turkstra, Miep van Loon, Petro Vorster, Ins van der Walt, Monica Malan, Elsa Venter

Afwesig: Casper Venter (Snr), Sarel van der Walt, Faan en Biggs Bezuidenhout

 

Hofmeyrsaal van die NG Moedergemeente, Stellenbosch

Op Sondag 16 April 1967 stig Stellenbosch af (waarvan Strand tot by Hermanus deel uitmaak) met ʼn lidmatetal van 124 belydende en 44 dooplidmate. Die geleentheid het in die Hofmeyrsaal, Kerkstraat plaasgevind.

Volgende ->

<-Terug